Despre Sindromul Down


1.Mapa “S-a născut un copil” pentru familiile în care se nasc copii cu
Sindromul Down, realizată în colaborare cu Cabinetul de Genetică
Oradea şi Laboratorul de Sănătate Mintală L.S.M. Oradea

2. Cartea “O dovadă că se poate” / Integrarea în şcoală a copiilor cu
Sindrom Down, Editura Biblioteca Revistei Familia – Oradea 2000. Este
prima carte în limba română, scrisă de specialişti români (prof.
defectolog Mihaela Moldovan şi prof. defectolog Lakatos Gyongyke),
care este o aducere la zi a informaţiei despre Sindromul Down şi care îşi
aduce aportul la “demersul de schimbare a mentaltăţii oamenilor, a
atitudinii lor faţă de persoanele cu Sindrom Down

3. Revista de uz intern al Centrului de Zi IEDERA « Intre prieteni »