Activităţi sportive „Special Olympics” şi Activităţi artistice – dansuri


Contact program:
Oradea,str.Louis Pasteur Nr. 42, cod 410154

Web-site: www.specialolympics.ro

Intervenţii oferite:
antrenamente sportive: tenis de masă, baschet, bocce, gimnastică
participare la concursuri SO : locale, naţionale şi internaţionale
participare la programe speciale ale SO România
organizare de concursuri - local

Categoriile de beneficiari ai programului: copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi mentale severe cu vârsta peste 12 ani.
Număr de beneficiari pe an: 290