Sesizări şi reclamaţii


Proceduri prin care parintii pot face sesizări :
Dacă aceste întrebări (neîntelegeri ) nu au fost lămurite în timpul discuţiilor cu personalul , atunci pot fi urmate urmatoarele proceduri :
1. Se înaintează o plângere scrisă coordonatorului unităţii , în care se menţionează clar natura plângerii.
2. Plângerea va fi soluţionată în curs de 10 de zile, după care se comunică :
- decizia luată şi motivele pentru care a fost luata această decizie;
- acţiunile propuse şi motivele pentru care au fost propuse;
Confidenţialitatea va fi respectată.

Proceduri prin care beneficiarii pot face sesizări:
Dacă aceste întrebări (neîntelegeri ) nu au fost lămurite în timpul discuţiilor cu personalul , atunci pot fi urmate urmatoarele proceduri :
1. Se solicită o întrevedere cu coordonatorul pentru a se găsi o soluţie;
2. Se înaintează o plângere scrisă coordonatorului unităţii , în care se menţionează clar natura plângerii ;
3. Plângerea va fi soluţionată în curs de 10 de zile , după care se comunică :
- decizia luată şi motivele pentru care a fost luata această decizie;
- acţiunile propuse şi motivele pentru care au fost propuse;
Confidenţialitatea va fi respectată.

Părăsirea Centrului de zi


Ieşirea beneficiarilor din centrul de zi se poate face în următoarele situaţii:
• La solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal
• Din raţiuni de ordin medical
• Pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalţi beneficiari, sau pentru comportamente ce prejudiciază sau deranjază grav rutinele zilnice ale activităţilor din centru (comportamente antisociale)
• În cazul nerespectării în mod intenţionat de către beneficiar a regulamentului de ordine interioară
• În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare de către Asociaţia Down Oradea

În cazul în care beneficiarul părăseşte centrul de zi, se va întocmi o foaie de ieşire, în care se vor specifica: perioada frecventării centrului, motivele părăsirii centrului şi datele persoanei de contact care va da relaţii pentru evoluţia ulterioară a beneficiarului.
Ieşirea din Centru a tânărului se face la cerere , cu un preaviz de 30 de zile din partea părintelui sau a reprezentantului legal.

Desfăşurarea activităţii în centrul de zi


Tinerii sunt transportaţi cu maşina Asociaţiei de la locuinţă la sediu, de catre asistentul social împreună cu un însoţitor.
Aici se incepe programul zilnic, conform programului cadru si al programării pe săptămâna în curs.

Proceduri de lucru în Centrul de zi pentru tinerii şi adulţii cu sindrom Down


ADMITEREA BENEFICIARULUI IN CENTRUL DE ZI

 Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
 vârsta minimă 18 ani
 certificat medical emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, cu diagnosticul Sindrom Down sau alt tip de dizabilitate intelectuală compatibilă comportamental cu sindromul Down
 adeverinţă medicală emisă de medic, care să ateste că este clinic sănătos şi apt pentru colectivitate

 Beneficiarul (reprezentantul legal) îşi exprimă dorinţa de a-şi înscrie tânărul în Centrul de zi Iedera, printr-o cerere în scris adresată conducerii
 Beneficiarului îi este prezentat centrul, programul, obiectivele, metodele de lucru, regulamentul de ordine interioară, drepturile şi obligaţiile sale
 Comisia de evaluare alcătuită din psiholog, asistent social, preşedintele Asociaţiei şi părinţii din comitetul de conducere, evaluează cererea şi respectarea criteriilor de eligibilitate, ţinând cont şi de numărul de locuri disponibile
 În urma evaluării, solicitantul primeşte în termen de 10 zile un răspuns scris de acceptare sau respingere a solicitării
 În cazul în care cererea este acceptată se va semna o adeziune şi se va trece la evaluarea beneficiarului în vederea întocmirii planului de intervenţie personalizat