Sesizări şi reclamaţii


Proceduri prin care parintii pot face sesizări :
Dacă aceste întrebări (neîntelegeri ) nu au fost lămurite în timpul discuţiilor cu personalul , atunci pot fi urmate urmatoarele proceduri :
1. Se înaintează o plângere scrisă coordonatorului unităţii , în care se menţionează clar natura plângerii.
2. Plângerea va fi soluţionată în curs de 10 de zile, după care se comunică :
- decizia luată şi motivele pentru care a fost luata această decizie;
- acţiunile propuse şi motivele pentru care au fost propuse;
Confidenţialitatea va fi respectată.

Proceduri prin care beneficiarii pot face sesizări:
Dacă aceste întrebări (neîntelegeri ) nu au fost lămurite în timpul discuţiilor cu personalul , atunci pot fi urmate urmatoarele proceduri :
1. Se solicită o întrevedere cu coordonatorul pentru a se găsi o soluţie;
2. Se înaintează o plângere scrisă coordonatorului unităţii , în care se menţionează clar natura plângerii ;
3. Plângerea va fi soluţionată în curs de 10 de zile , după care se comunică :
- decizia luată şi motivele pentru care a fost luata această decizie;
- acţiunile propuse şi motivele pentru care au fost propuse;
Confidenţialitatea va fi respectată.