Surse de finantare


1.SPONSORIZĂRI INTERNE SI EXTERNE
2.SPRANKEL - BELGIA
3.DONAŢII OCAZIONALE
4.TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII
5.PRIMĂRIE - Contract de comodat pe 10 ani
- Subvenţia Lg.34/1998