GRUPUL ŢINTĂ


- Un număr de 20 persoane asistate:
- Tineri şi adulţi cu sindrom Down
- Tineri şi adulţi cu alte dizabilităţi compatibile comportamental cu S. Down;

BENEFICIARI:
1.Tineri şi adulţi cu S. Down;
2.Tineri şi adulţi cu alte dizabilităţi
3.Familiile lor
4.Comunitatea în care trăiesc